כותרת  איקון
שם הכותב
גוף ההודעה

תאור קובץ 1 קובץ 1
תאור קובץ 2 קובץ 2