הדפסה

טופס 5329 - פניית רשות המיסים – דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל


טופס 5329 - פניית רשות המיסים – דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל

מאת : שרון חומרי, עו"ד ויועץ מס


 

 

זה למעלה מחודש ימים מאז החלה רשות המיסים בפנייה ל כ – 100,000 אזרחים, בבקשה, כי אלו ידווחו לה באמצעות טופס 5329 - דו"ח פרטיים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל.

 

בטופס זה, האזרח נדרש לדווח ולהצהיר על פרטים רבים, בהתייחס להכנסותיו ונכסיו, שלו ושל בת זוגו, בארץ ובחו"ל, כולל, אך לא רק, בהתייחס לפירוט ודיווח מלא של כלי רכב, מניות, חשבונות בנקים, כל נכסי הנדל"ן שבבעלותם ועוד פרטים נוספים.

 

לאחר מילוי טופס זה רשות המיסים תבדוק ותשווה את הנתונים שהוצהרו בפניה בטופס לעומת הנתונים שדווחו ע"י האזרח עד היום ולעומת המידע שמצוי על שולחנה ותקבע האם המדובר באזרח שהעלים ומעלים הכנסות ו/או נכסים, יבדקו מקורות ההון לרכישת הנכסים וכיוצא באלה. לאחר מכן, הרשות תבחן האם יש לפעול כנגד האזרח בהליך שומתי במישור האזרחי או אולי גם במישור הפלילי.

 

לידיעתכם - מילוי ודיווח כוזב של הטופס ו/או אי מילויו כלל, הינה עבירה פלילית שדינה מאסר בפועל.

 

המלצתנו, לכל אזרח, אשר קיבל את הפנייה מרשות המיסים למילוי הטופס הנ"ל, לפנות ולהתייעץ עם עו"ד המומחה לענייני מיסים, תוך בחינת כל המסכת העובדתית, בחינה מקצועית ומקיפה.

 

משרדנו ערוך ליתן לכם מענה מידי וללוות אתכם במילוי הטופס הנדרש לרשות המסים ולליווי גם בכל הליכי השומה כתוצאה ממילוי טופס זה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעורך הדין שרון חומרי בטלפון – 03-6955100.