הדפסה

עוד תצטרכו להוכיח שהדירה שלכם


עוד תצטרכו להוכיח שהדירה שלכם !

                                               

שרון חומרי, עו"ד ויועץ מס

 

                                   

כמה פעמים שמעתם, בשיחות סלון, במספרות ובכל מקום אחר, אדם שאומר : "אנחנו לא יכולים למכור את הדירה...איך יכול להיות שהדירה לא רשומה על שמנו..., מה לעשות...?"

או

"...קיבלנו דירה בירושה, אבל היא לא רשומה על שמם של הורינו, העו"ד ששכרנו אמר לנו שעלינו להוכיח שהדירה היא באמת של הורינו ז"ל..." וכיוצא באלה משפטים.

 

רבים הנכסים במדינתנו, שהרישום לגביהם בלשכת רישום המקרקעין, אותו טאבו שכולם מכירים,  טרם הסתיים ובמקרים רבים אחרים, הרישום כלל אינו נכון.

 

כך לדוגמא, מקרה שטופל לאחרונה במשרדנו : אישה רכשה את דירתה לפני 40 שנה. הצדדים התקשרו בחוזה, התמורה שולמה למוכרים, והחזקה נמסרה לאישה. חלפו השנים והאישה, נפטרה בשיבה טובה. ילדיה – יורשיה, לאחר שהוציאו צו ירושה, פעלו לרשום את עצמם כיורשים על הדירה בלשכת רישום המקרקעין.

ליורשים נתחוור, כי הם לא יוכלו לעשות כן, וזאת מאחר שהדירה לא הייתה רשומה כלל על שם אמם בלשכת רישום המקרקעין, אלא הייתה רשומה על שמה של חברה משכנת.

 

היורשים, אשר לא האמינו למשמע אוזנם, ולאחר איתור ואיסוף מסמכים, מצאו את עצמם מנהלים הליך משפטי בבית המשפט המחוזי, בבקשה כי זה יקבע ויצהיר, כי הם, ורק הם, כיורשי אמם המנוחה, הזכאים להירשם כבעלי הזכויות בדירה, וכך יוכלו לסיים את הרישום, כרישום הנכון, של דירה שנרכשה לפני כ- 40 שנה.

 

לאחר שהיורשים, במסגרת המשפטית - דיונית זו, עמדו בנטל הנדרש וקיבלו פסיקתה, הקובעת, כי אמם היא הזכאית להירשם כבעלים על הזכויות בדירה ובטרם פנו לרישום הזכות, נאלצו היורשים לפנות גם לרשות המיסים – מיסוי מקרקעין לשם קבלת אישורי מיסים, הנדרשים בהעברת זכויות.

 

מאחר וברשות המיסים לא נמצא התיק ו/או העתק מהדיווח, מצאו עצמם היורשים, זאת על אף שיש בידם והם הציגו לרשות המיסים יפוי כוח בלתי חוזר מקורי, הנושא את חותמת : "האוצר, אגף מס רכוש וקרן פיצויים מס שבח מקרקעין...", נאלצים לפעול בהתאם לתיקון מס' 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן : "החוק") ובהתאם להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 7/2009, ומצאו עצמם נאלצים להגיש בקשה לתשלום כופר עקב אי הצהרה על רכישה / מכירה זכות במקרקעין.

על כן ובכדי למנוע מקרים כמפורט לעיל, נמליץ, לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין לעיין ולבדוק :

 

  1. האם הנכם רשומים, בלשכת רישום המקרקעין - בטאבו, כבעלים של הזכויות שרכשתם.
  2. ככל שהבעלות אינה רשומה ורשומה לטובתכם רק הערת אזהרה – עליכם לבדוק מהי הסיבה שהרישום אינו הסתיים וכן עליכם לפנות לאותו גוף שמטפל ברישום הזכויות, בדרישה לסיום הרישום, כמו כן ניתן לעיין בהסכם הרכישה שלכם ולבדוק מהם המועדים שהמוכר התחייב לרשום את הזכות על שמכם, במידת הצורך יש לפעול משפטית כנגד אותה הפרה ולעמוד על זכויותיכם.
  3. אם ואינכם רשומים כלל, אין לטובתכם אפילו רישום של הערת האזהרה – נמליץ לפנות באופן מידי, וללא כל דיחוי לעורך דין הבקיא בתחום המקרקעין.

 

יובהר, כי הדברים שמובאים לעיל, ע"י עוה"ד, אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי וכי ההסתמכות על המידע שנמסר על ידי עוה"ד הינו באחריות המשתמש בלבד, וכי המאמר וההמלצות שבו, שניתנות ע"י עוה"ד אינן ממצות, אינן בגדר חוות דעת משפטית וכי הן מבטאות התרשמות ראשונית שאין בצידה כל אחריות מקצועית, ראוי לפנות לעורך דין ולהציג בפניו את מלוא המידע והמסמכים הדרושים בעניין.

 

לשאלות ולהבהרה בעניין, ניתן לפנות לעו"ד שרון חומרי

בפורום מיסוי בפורטל פרימו הכוונה מקצועית

בטלפון 03-6955100

במייל [email protected]