שלום אורח | כניסת לקוחות \ הרשמה | הוסף למועדפים
רואה חשבון / עורך דין / יועץ עסקי  |  יועץ מס
FREE PALESTINE

עמוד הבית אודות הפורטל פיתוח וחדשנות עסקים באתר מאמרים צור קשר


עמוד הבית מאמרים באתר מיסוי וחשבונאות מבזק מס - מאת : משרד סמי מזון - חשבונאים ויועצי מס מוסמכים
חפש באתר
לחץ כאן לפתיחת הקובץ
מיסוי וחשבונאות/

מבזק מס - מאת : משרד סמי מזון - חשבונאים ויועצי מס מוסמכים


תאריך: 2/24/2013 10:02:42 AM      שם הכותב: שמואל (סמי) מזון        הדפס


מבזק מס

מאת : משרד סמי מזון - חשבונאים ויועצי מס מוסמכים

 


ביטוח לאומי – מידע כללי לעצמאי – תזכורת

 

הבדלים בין עצמאי לשכיר במוסד לביטוח לאומי

 

שכיר

עצמאי

מבוטח בביטוח אבטלה.

אין לו ביטוח אבטלה.

מבוטח בביטוח זכויות סוציאליות.

אין לו ביטוח זכויות סוציאליות.

מבוטח במקרה של פשיטת רגל של המעביד.

אין לו ביטוח במקרה של פשיטת רגל.

המעביד משלם עבורו חלק מהביטוח הלאומי.

*משלם את כל העלויות שלביטוח לאומי (חלק העובד וחלק המעביד).

חלק העובד לא זוכה לכל ניכוי.

*מקבל 52% ניכוי מהתשלומים שהוא ביצע בשנת המס.

המעביד מדווח ומשלם עבור העובד השכיר.

חייב לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי.

לא ייפגעו זכויותיו גם אם המעביד לא דווח או לא שילם עבורו.

זכויותיו יכולות להיפגע אם לא נרשם או פיגר בתשלומיו.

·         חלק המעביד הוא הוצאה מותרת בניכוי.

·         במידה ובאותה שנה לעצמאי יש הפסד הוא איננו יכול להעביר את הניכוי לשנות הבאות – כל שנה עומדת בפני עצמה.

 

 

דיני עבודה

 

ביקורת משרד הכלכלה – אכיפת חוקי עבודה:[1]

62% מ"העבירות" שמצאו בינתיים פקחי משרד הכלכלה, עוסקות בתלושי שכר, הודעה לעובד, אישור תקופת העסקה.

עיקר ההתראות שהוציא שמוציא המשרד הם בעיקרן "עבירות מסמוך"

להזכיר חובת המעביד להעביר את חלק העובד בתגמולים, לקופת הפנסיה, תוך 21 ימים מתשלום השכר.

כדאי מדי פעם לבדוק את מערכת השכר כדי להימנע מקנסות.

נא להתייעץ.

 

פסק דין לידיעת בעלי השליטה

 

הנושא שנדון: משיכות פרטיות של בעל שליטה בחברה (יתרת חוב) יראו אותה כהכנסת עבודה על-פי סעיף 2(2) לפקודת מס  הכנסה

נידון בבית המשפט העליון ע"א 8231/11

המערער: יוסף מושקוביץ -  המשיב: פקיד שומה חיפה

כב' השופטים: א' רובינשטיין, נ' הנדל ו ד' ברק-ארז.

הנושא הגיע לבית המשפט העליון עקב פסיקה של בית המשפט המחוזי בחיפה. 568/04

 

דיון על המקרה:

1-      יש לראות בחוב של המערער (יוסף מושקוביץ)  לחברה שבה היה בעל שליטה כחוב שנמחל ועל כן כהכנסה חייבת במס.

2-      בסכום החוב יש לראות כדיווידנד שחולק וכי שיעור המס יהיה בהתאם.

3-      המערער משיג על הקביעה שחובו נמחל ולדבריו חובו לחברה שריר וקיים ולכן אינו חייב במס.

4-      לשיטתו של המערער, בית המשפט החיל על עניינו את סעיף 3(ב)(3)(א) לפקודת מס הכנסה בשגגה.

5-      שכן בעניינו הסכומים התקבלו על רקע יחסי עובד ומעביד.

6-      לפיכך אין לראות בחוב בעל השליטה כחוב שנמחל.

7-      פקיד השומה משיג על סיווג סכום החוב כדיווידנד ולא כהכנסת עבודה.

 

ערעור בעליון

 

פקיד השומה:

האם יש לראות בכספים שקיבל המערער כדיווידנד לפי סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה (הכנסה מדיבידנד) כפי שקבע בית המשפט המחוזי או כהכנסת עבודה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה(הכנסת עבודה)?

 

דיון:

1-      נדמה כי התייחסות לכסף שקיבל המערער כדיווידנד מעוררת קשיים.

2-      טענותיו של פקיד השומה בסוגיה זו מציפות שאלות הנוגעות לרווחיה של החברה בשנת המס הרלוונטית.

3-      וכן שאלות לתהליך אישור חלוקת דיווידנד בחברה ואופן חלוקתו לבעלי המניות.

 

4-      עם זאת, בנסיבות המקרה הקונקרטי אין הכרח להידרש לכל אלה.

5-      לנוכח הסכמת הצדדים שעמדה כבר בפני בית המשפט המחוזי שלפיה אין מדובר בדיווידנד.

 

פסיקה:

1-      נכון יותר לקבוע כי הכנסתו של המערער שבה עסקינן היא הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

2-      בהיעדר מחלוקת בין הצדדים בבית המשפט קמא ובבית משפט זה, דין ערעור פקיד השומה להתקבל.

 

סיכום

בית המשפט העליון ראה בחוב בעל השליטה כהנסת עבודה ולא כדיבידנד עם השלכות המיסוי.

(ש. מ.)

 

ללחוץ כאן בית משפט מחוזי 568/04

ללחוץ כאן בית משפט עליון 8231/11  

 

מס הכנסה

 

הוארך תוקפן של (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט)

תקנות אלה קובעות את כללי המיסוי ובתוכם הטבות מס המגיעות למשקיעים בשותפויות נפט וגז רטרואקטיבי מיום 01/01/2011 – 31/12/2014

 

דוגמא לחישוב המס:

 

השקעת בשותפות לחיפוש נפט סך של 300,000 ₪ בהנחה שסכום זה מהווה 2% מסך כל ההשקעה

בסוף שנת המס נתקבלה הודעה שהשותפות  לחיפוש נפט הפסידה באותה שנה 1,000,000 ₪.

חלקו של המשקיע בהפסד מהווה 2% קרי 20,000 ₪.

באותה שנה היו למשקיע הכנסות בסך 200,000 ₪.

חישוב המס ייעשה כדלקמן:

הכנסה                                      200,000 ₪

בניכוי הפסד מחיפושי נפט             20,000  

חישוב המס יהיה מסך                   180,000 ₪

ברור שבעת מכירת ההשתתפות תהיה התחשבנות עם שלטונות המס.

לאור ההחלטה שנתקבלה יש לבדוק מה מצב התיק ובדיווחים לשנים 2011 – 2012 – 2013 ויש מקום לתקן הדיווחים בהתאם.

רצוי לפנות ליועץ מס לבדוק את הנושא במקצוענות.

משרדינו ערוך לערוך בדיקה זו ולתקן הדיווחים לשלטונות המס ולחילופין מי שלא דיווח קיימת האפשרות שמשרדינו יגיש עבורו הדוחות.

 

להזכיר לכל הנישומים (שכיר או עצמאי) מותר להגיש דוחות 6 שנים אחורה.

אל תפסידו את ההזדמנות.

להתייעצות חינם ולקביעת פגישה נא להתקשר למייל [email protected]

 

 

איך מחשבים המס על דירת מגורים כשהתקבול מעל סכום הפטור?

 

דוגמא לחישוב מיסוי שכר דירה למגורים:

 

תקרת הפטור (שנת 2014) 5,080 ₪ לחודש.

 

איך מחשבים את הפטור כשהסכום המתקבל עולה על התקרה?

לפי החוזה מקבל המשכיר                         6,000 ₪ לחודש

תקרת הפטור                                          5,080 ₪ לחודש

עודף התקבול                                          920    ₪ לחודש

 

תקרת הפטור החדשה                              

פטור                                                     5,080 ₪ לחוד

בניכוי הסכום העודף                                 920    ₪ לחודש

תקרת הפטור החדשה                               4,160 ₪ לחודש

 

הסכום החייב במס (נתקבל)                       6,000 ₪ לחודש

פחות הסכום הפטור                                 4,160 ₪ לחודש

הסכום החייב במס                                    1,840 ₪ לחודש

 

יש לזכור שהכנסה משכר דירה היא הכנסה פסיבית המס ההתחלתי שלה 30%

 

מי שבשנת המס מילאו לו 60 שנים מדרגות המס בהכנסה פסיבית הם זהים למדרגות המס מעסק ומשלוח יד – קרי מתחילים מ- 10%

 

אל תתמהמה !!!

 

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל

אומנם אפשרות משיכת הכספים מסתיימת ב- 31/03/2015 אל תמתין לרגע האחרון.

משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון הוציא חוזר הסבר וטפסים למילוי .

לקריאת החוזר 1- 2- 2014 לחץ כאן

 

מה גורל כספי מעילה מבחינת מס הכנסה?

פסק דין 25520 – 01 - 11

 

נקבע כי יש לראות בכספי גניבה על-ידי עובד כהכנסה כל-פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה – הכנסת עבודה, ולשלם המס המגיע. (קישור לפסק-הדין).

באותו מקרה, הורשעו גב' אילנה דמארי ומשה ענתבי בחודש נובמבר 2009 בעבירה של גניבה בידי עובד ממעסיקתם, מכבי שירותי בריאות.

טענת שסכומי הגניבה הוחזרו על-פי הסכם בפשרה בשנת 2010, אינה מונעת את החובה לתשלום המס.

טענה אחד השותפים בגניבה כי היו הפסדים לו מפעולות הניירת ערך לא הואילו כי לא ניתן לקזז הפסדים אלה מהכנסת עבודה.

גב' אילנה דמארי שילמה 1,054,000 ₪, משה ענתבי שילם 910,000 ₪.

פקיד השומה רחובות, הוציא לגב' דמארי שומה בצו לשנות המס 2007 – 2008 והוסיף בשנתיים האלה את חלקה בגניבה – קרי 1,054,000 ₪.

 

למר ענתבי הוצאה שומה על חלקו בגניבה – קרי 910,000 ₪.

זאת מבלי להתחשב בעובדה שהכספים הוחזרו.

מכאן הערעור של גב' דמארי בפני בית המשפט המחוזי.

הערעור נדחה. השופט ד"ר סטולר פסק כי גם עסקה בלתי חוקית חייבת במס.

זאת ועוד הכספים הוחזרו בשנת מס מאוחרת, הן לא מהווים הוצאה בייצו הכנסה שניתן לתבוע על-פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה.

גם מר ענתבי הגיש תביעה דומה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב

ע"מ 12916 – 01 – 10 ו 45526 – 12 – 10 (קישור לפסק-הדין).

 

טענה נוספת הייתה למר ענתבי:

 

באותם השנים הוא ספג הפסדים מפעילות בניירות ערך וביקש לקזז הפסדים אלה מהכנותיו לפי 2(2)

 

כב' השופט אלטוביה קבע כי פעילות בניירות ערך היא פעילות הונית ולא פעילות עיסקית כך שלא ניתן לקזז הפסדים אלה מההכנסות לפי סעיף 2(2)

 


 

 

הנתונים המפורסמים בעלון זה

מובאים באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב בלבד

רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב

 ( 1 ) אגמון יועץ ניהול משאבי אנוש
מאמרים נוספים בתחום:תגובות
אין תגובות למאמר    להוספת תגובה  /  לקריאת כל התגובות


  חזור למעלה  חזור למעלה  

 
מיסוי ותנאים סוציאלים
החזר מס הכנסה
חוות דעת בדיני מיסים
בדיקת תנאים סוציאלים לשכיר
חוות דעת פנסיונית וביטוחית
ייעוץ מס והנהלת חשבונות
ליווי בתהליך פרישה מהעבודה
פיתוח עסקי
אימון עסקי ליחיד
אימון עסקי לקבוצות
מיתוג עסקי
שיווק באינטרנט
פורומים
פורום מיסוי
פורום דיני עבודה
מיסוי ייעוץ עסקי
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס עורכי דין
אינדקס יועצי מס
ביטוח לאומי
מס הכנסה
מע"מ
שוק ההון
ניהול תיקי השקעות
חיסכון פיננסי
2011 © כל הזכויות שמורות פרימו פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים