שלום אורח | כניסת לקוחות \ הרשמה | הוסף למועדפים
רואה חשבון / עורך דין / יועץ עסקי  |  יועץ מס
FREE PALESTINE

עמוד הבית אודות הפורטל פיתוח וחדשנות עסקים באתר מאמרים צור קשר


עמוד הבית מאמרים באתר מיסוי וחשבונאות מבזק מס - חודש מרץ
חפש באתר
לחץ כאן לפתיחת הקובץ
מיסוי וחשבונאות/

מבזק מס - חודש מרץ


תאריך: 2/24/2013 10:02:42 AM      שם הכותב: שמואל (סמי) מזון        הדפס

מבזק מס - חודש מרץ


מאת שמואל (סמי) מזון יועץ מס


 

פסק דין המעורר מחלוקת: (1)

 

פסק דין חיננזון נ' פשמ"ג ביהמ"ש המחוזי תל-אביב ע"מ 1221-04

מה משמעותו ותוקפו של הסכם פשרה הבין הצדדים אשר קיבל תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט?

בית המשפט אינו מייחס משמעות לסיווג התקבול במסגרת הסכם הפשרה מהנימוק שהסכם פשרה למרות שקיבל תוקף של בית המשפט אינו מהווה פסק דין המחייב את רשות המיסים.

"אין בפסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה אשר רשות המיסים אינה צד לו, כדי לשלול מהמשיב את יכולתו לבחון את המהות האמתית של עסקת הפשרה לצורכי מס, לבחור לסווג את העסקה בשונה מהכותרת המשפטית בחרו הצדדים לכנותה או להפעיל את סמכותו בבחינת העסקה בכלים אנטי תכנוניים אחרים."

לדעת הפרשנים, מטעם משרד ארצי, חיבה את אלמקייס, רו"ח (משפטן) ישי כהן ולרו"ח ענת דואני.

בית המשפט בפסיקה זו ביטל הכרעתו של בית המשפט שנתן תוקף של פסק דין בעניין הנדון, מטיל דופי בהחלטת בית המשפט שאישר את הפשרה ונתן לה תוקף של פסק דין.

האם רשאי המערער לפרוס את קרן החוב, קרי, הפרשי השכר ששולמו למערער במסגרת הסכם הפשרה, על-פי סעיף 8(ג)(1) לפקודת מס הכנסה?

בית המשפט קבע שהמערער אינו עומד בתנאים שנקבעו בסעיף הנ"ל. כתב כב' השופט אלטוביה.

"המערער לא הציג כל בדל פרשנות חלופית לסעיף שתאפשר לקבל גישתו כי המשיב רשאי לייחס את הפרשי השכר לתקופה 1993 – 1998."

דעתם של הנ"ל כותבי המאמר: לא ייתכן שבגלל שעובד הנמצא בסכסוך עבודה המתנהל בבית המשפט ומקבל פסק דין מספר שנים אחרי, תישלל ממנו הזכות לפרוס את הפרשי השכר.

זה המקום לפנות לשלטונות המס לשינוי את סעיף 8 כך שיכלול גם הפרשי שכר לחילופין לא ליישם את פסק הדין בהקשר זה, בעבר ובמספר מקרים כך נהגו שלטונות המס.

ראה סעיף 8 פקודת מס הכנסה

ראה פרשנות בחב"ק.


(1) מבזק מס 484 – ארצי את חיבה אלמקייס.

 

אחזקת רכב

 

על-פי החלטת מיסוי 4586/12 לא ניתן לשנות את תקנות מס הכנסה שווי שימוש ברכב ונקבע כי יש לפעול על-פי התקנון ללא כל קשר אם השימוש ברכב רובו הוא במסגרת תפקיד.

"עוד זה מדבר, וזה בא....." (איוב א, טז)

המוסד לביטוח לאומי אימץ את גישת מס הכנסה בנושא והורו  ליישם את תקנות שווי רכב ככתבם וכלשונם, בנושא חיוב ביטוח לאומי ומס בריאות.

ראה חוזר "גביית דמי ביטוח" מיום 24/01/2013.

"מנהל הביטוח והגבייה בביטוח הלאומי, אינו מאפשר ואינו מאשר דיווחים שאינם על-פי תקנות מס הכנסה לעניין שווי שימוש ברכב מעסיק.

היכונו לביקורות ולתשלום הפרשים.

 

סכומים שאינם ניתנים לעיקול (2)

 

סעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע כי משכר העבודה החודשי לא ניתן יהיה לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגמלה בשיעור המוגדל לפי סעיף 5(א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1981, שהייתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד עפ"י הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגמלה כאמור.

להלן הסכומים שאינם ניתנים לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה החודשי, כפי שנקבע בסעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, מעודכנים החל מינואר 2013.

 

תקופה

החל מינואר 2013

יחיד

2,122

נשוי חי בנפרד + ילד

3,008

נשוי חי בנפרד + 2 ילדים ויותר

3,517

יחיד (רווק, גרוש וכו') + ילד

3,432

יחיד (רווק, גרוש וכו') + 2 ילדים ויותר

4,281

שני בני זוג

3,183

שני בני זוג + ילד

3,692

שני בני זוג + 2 ילדים ויותר

4,201

 

היה הסכום האמור יותר מ-80% משכר העבודה החודשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 80% משכר העבודה החודשי (שכר עבודה חודשי הינו שכר העבודה החודשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק).

 

אם שכר העבודה משתלם על בסיס של יום, יהיה הסכום שלא ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה היומי - החלק ה-25 מהסכום האמור בטבלה הנ"ל.

 

ההגנה על שכר העבודה, כאמור לעיל, אינה חלה על עיקול, העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות.

 

הדף עודכן בתאריך 28/01/2013 .

 

(2)עולם העבודה  - דיני עבודה – הילה פורת

 

 

המלצות הצוות למלחמה ב"הון השחור"

 

ביום 03/02/2013 הגיש מנהל רשות המיסים מר דורון ארבל, לשר האוצר, מר יובל שטייניץ את הדו"ח המסכם של המלצות הצוות למלחה בבון השחור.

על-פי המלצות אלה ההכנסה השנתית הצפויה מקידום ההמלצות מוערכת ב- 6 מיליארד שקלים.

עיקרי ההמלצות:

·         צמצום עסקאות במזומן מ- 20,000 ₪ ל- 10,000 ₪. והטלת קנס של 15% על העבירה כאמור.

·         שינויים במנגנון ה"חברה המשפחתית", בכוונה לסתום את פרצות המיסוי ולמנוע הפחתות מס בלתי צודקות.

·         ייעול והרחבת הסמכויות בתחום הגבייה על-ידי עיכוב יציאה לחו"ל במחדלי תשלום ודיווח.

·         פסילת ספרים במס ערך מוסף תהיה תקפה גם למס הכנסה ולהיפך.

·         עיכוב החזרי מס למי שלא הגיש דו"ח.

·         הטלת קנסות פיגורים מיום השומה ודרישת ערובה בהליך הערעור על שומה.

שיפור שיטות העבודה:

·         שיפור עבודת המודיעין. פעילות ישראלים בחו"ל, חילופי מידע עם רשויות מס זרות.

·         בחינה מחודשת של מבנה פונקציונאלי לרשות המיסים ושל חלוקת תיקים ביחידות.

·         קביעת יעדים ומדדים ברורים יותר לעובדי הרשות, יעדים שיקבלו ביטוי גם בתגמול העובדים.

(מה אומרת ההמלצה הנ"ל? מהם היעדים? האם מה שהיה הוא מה שיהיה?)

 

מפריע לי באופן אישי מכל ההמלצות האלה, היכן בכל זאת מתן אימון לנישום המדווח נכונה ואמת על הכנסותיו, יש להפסיק להסתכל על כל הנישומים דרך "משקפת הגנב", תמיד יימצאו צדיקים בסדום.

 


זה מדבק -

צחוק, בכי ופיהוק מדבקים. כשאנחנו רואים מישהו צוחק אנחנו מתחילים לצחוק איתו,
גם אם אנחנו לא מבינים למה. באותה מידה, גם אווירה של מקום מסוים אליו נכנסת,

או גישה כלפיך - מדבקת.
כשמישהו עושה משהו למענך, יהיה לך באופן טבעי יותר רצון לעשות למענו.

לכתבה המלאה  www.iditfalik.com."

 


 הנתונים המפורסמים בעלון זה

מובאים באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב בלבד רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב


 
מאמרים נוספים בתחום:תגובות
אין תגובות למאמר    להוספת תגובה  /  לקריאת כל התגובות


  חזור למעלה  חזור למעלה  

 
מיסוי ותנאים סוציאלים
החזר מס הכנסה
חוות דעת בדיני מיסים
בדיקת תנאים סוציאלים לשכיר
חוות דעת פנסיונית וביטוחית
ייעוץ מס והנהלת חשבונות
ליווי בתהליך פרישה מהעבודה
פיתוח עסקי
אימון עסקי ליחיד
אימון עסקי לקבוצות
מיתוג עסקי
שיווק באינטרנט
פורומים
פורום מיסוי
פורום דיני עבודה
מיסוי ייעוץ עסקי
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס עורכי דין
אינדקס יועצי מס
ביטוח לאומי
מס הכנסה
מע"מ
שוק ההון
ניהול תיקי השקעות
חיסכון פיננסי
2011 © כל הזכויות שמורות פרימו פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים