שלום אורח | כניסת לקוחות \ הרשמה | הוסף למועדפים
רואה חשבון / עורך דין / יועץ עסקי  |  יועץ מס
FREE PALESTINE

עמוד הבית אודות הפורטל פיתוח וחדשנות עסקים באתר מאמרים צור קשר


עמוד הבית מאמרים באתר מיסוי וחשבונאות מבזק מס - חודש מאי
חפש באתר
לחץ כאן לפתיחת הקובץ
מיסוי וחשבונאות/

מבזק מס - חודש מאי


תאריך: 2/24/2013 10:02:42 AM      שם הכותב: שמואל (סמי) מזון        הדפס

מבזק מס - מיוחד

מאת שמואל (סמי) מזון יועץ מס


מי חייב בהגשת דוחות לשנת 2012?

 

קטין (תושב ישראל שלא מילאו לו 18 שנים) הכנסתו השנתית             77,720 ₪.

שכיר בעל משכורת, כולל כל התוספות                                            638,000 ₪.     

הכנסה נוספת                                                                              326,000 ₪.

קצבת חוץ                                                                                  326,000 ₪.

הכנסות משכירות                                                                                    331,000 ₪.

הכנסה מריבית                                                                            623,000 ₪.

הכנסות ממכירת ניירות ערך                                                          1,797.000 ₪.

·         הנישום או בן זוגו הם בעלי שליטה.

·         מי שאינו רשאי לתבוע חישוב נפרד בהתאם לסעיף 66 לפקודת מס הכנסה.

·         מי שבשנת המס הכנסתו או הכנסת בן זוגו כוללת מענק פרישה או מוות.

·         מי שבשנת המס הכנסתו או הכנסת בן זוגו כוללת היוון קיצבה.

·         מי שבשנת המס הכנסתו או הכנסת בן זוגו כוללת שכר ספרטאים.

·         מי שהיה חייב להגיש דו"ח לשנת המס הקודמת.

·         מי שבשנת המס היה לו או לבן זוגו או לילד שטרם מלאו לו 18,

א-      זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, למעט חברה שניירות הערך שלה נסחרות בבורסה.

ב-      נכסי חוץ אחרים ששווים ביום כלשהו בשנת המס 1,768,000 ₪.

·         כל יחיד אשר נדרש להגיש דו"ח על-ידי פקיד השומה.

 

קביעת "תושב ישראל".[1]

 

שיטת המיסוי של היחיד, קיבלה תפני עם היכנסו של תיקון 132 לפקדה.

לפני תיקון 132, יחיד תושב ישראל חויב במס על בסיס טריטוריאלי.

מהתיקון, חבות המס היא על בסיס פרסונאלי.

סעיף 1 (א) (1) לפקודת מס הכנסה קובע:

לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:   

מקום ביתו הקבוע; - מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו - מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע - מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו - מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.

סעיף 1 (א) (2) איך קובעים מרכז חייו של תושב?

נוסף לחזקות הקיימות התווספו 2 התניות הקובעות בבירור מי הוא תושב ישראל?

חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל, אם נתמלאו תנאים אלה:

חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל אם נמלאו אחד משני הסעיפים:

(א)     אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;

(ב)     אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר;

בערעור בעניין תושבות לצורכי מס על-פי דין החל לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה.

ע"מ 36696/10 – בית המשפט המחוזי בתל-אביב, כבוד השופט יונה אטדג'י – ניתן ב- 14/03/2013.

השאלה העיקרית העולה בערעור זה היא קביעת תושבות המערער לעניין החבות במס.

המשיב קבע למערער שומה לפי מיטב השפיטה וזאת לאחר שנדחתה טענתו העיקרית של המערער בהשגתו, לפיה הוא אינו חייב בתשלום מס משום שהוא אינו תושב ישראל אלא תושב רומניה.

 

טענות המערער א. כ.

טענות פקיד שומה תל-אביב 3

המערער טוען כי הוא אינו תושב ישראל וכי מרכז חייו בהתאם לכל המבחנים האובייקטיביים והסובייקטיביים הוא ברומניה

המשיב טוען כי המערער הוא תושב ישראל וכי מרכז חייו הוא בישראל;

כי עוד בשנת 1994 הוא הקים ורשם ברומניה חברה בשם SC ALPHA HOUSE IMOBIL INVEST (להלן - חברת אלפא) והפעיל עסק לתיווך, ניהול ושיווק נכסי נדל"ן, כאשר חברה זו משלמת את מסיה לשלטונות המס ברומניה;

כי המערער נשוי לאישה תושבת ישראל ואב לשני ילדים בגירים המתגוררים בישראל;

 

כי בשנת 2001 הוא העתיק את מגוריו לעיר בראשוב ברומניה, וכי הוא חי שם עם בת זוג אזרחית רומניה

כי המערער מתגורר בבית הרשום על שמו ועל שם אשתו בעיר יבנה;

כי בכל אחת משנות המס הנדונות הוא שהה בישראל פחות מ-183 ימים, מספר הימים השנתי הקובע חזקה כי מרכז חייו של הנישום הוא בישראל

כי המערער מחזיק בשליש ממניותיה של חברה ישראלית בשם בא"כ בע"מ (להלן - חברת ב"א);

כי המשרד לקליטת עלייה הודיע ביום 18.6.09 כי הוא עונה על הגדרת "תושב חוזר".

כי המערער דווח על הכנסות עבודה מחברת ב"א, כולל בשנות המס הנדונות;

המערער טוען עוד, ולחילופין, כי השומה נקבעה ללא כל תשתית עובדתית והיא נעדרת סבירות.

כי בדיווחיו למס הכנסה הוא דרש נקודות זיכוי כתושב ישראל, כולל בשנים הנדונות;

 

כי הוא מתנדב פעיל במשמר האזרחי;

 

כי יש לו חשבון בנק המנוהל בישראל;

 

כי מתקיימת בו חזקת הימים הקבועה בסעיף 1(א)(2)(ב) לפקודה;

 

כי הוא רשום כבעלים של מחצית החנות שחברת ב"א מנהלת בה את עסקיה וכן רשום כבעלים, יחד עם אשתו, של דירת מגורים נוספת המשמשת למגורי בנם.

 

עוד טוען המשיב כי השומה שנקבעה נתמכת במסמכים שנתפסו מהמערער וכי, בהעדר דיווח ונתונים מאת המערער, היא נקבעה באופן סביר.

הדיון:

בשנים הנדונות: 2005 ו-2006 לא התקיימה החזקה, הקובעת מינימום של 183 ימים, אך לעומת זאת, במניין כל אחת משנות המס יחד עם השנתיים שקדמו לה התקיימה החזקה.

בכל אחת משנות המס 2005 ו-2006 הוא שהה לפחות 30 יום, ובכל אחת מהן יחד עם השנתיים שקדמו לה הוא שהה בישראל יותר מ-425 ימים: בשנים 2003, 2004 ו-2005 הוא שהה בסה"כ 594 ימים, ובשנים 2004, 2005 ו-2006 הוא שהה בסה"כ 513 ימים.

 

 המסקנה הנובעת מכך היא, שחזקה שמרכז חייו של המערער הוא בישראל, כלומר שהמערער הוא "תושב ישראל" לעניין החבות במס.

 

האם בית שלא מתגוררים בו יכול להיחשב כביתו הקבוע של נישום?

"ביתו קבוע" של הנישום ניתן להגדיר "היכולת המשפטית והפיסית להיכנס לבית ולגור בו או להשתמש בו....." הבית מופיע ככתובת רשומה לקבלת דואר, במוסדות והוא נוהג לקבל שם את דברי הדואר.

אומנם הנישום פרוד מאשתו, מתגורר אצל אמו, לעיתים הוא מתגורר בביתו הקבוע, דברי הדואר הוא מקבל בכתובת "הבית הקבוע".

הוא הבעלים של הבית עם אשתו, הוא מתגורר בבית לפחות חלק מזמן שהותו בארץ, הוא יכול משפטית ופיזית להיכנס לבית בכל עת - לרשותו קומה נפרדת, יש לו מפתח לבית והוא מקבל בבית זה דברי דואר. כמו כן.

המערער לא הביא כל ראיות לזיהוי ביתו הקבוע ברומניה, אף כי טען כי בבעלותו בית מגורים ברומניה.

צירוף כל הדברים מוביל למסקנה כי הבית ביבנה הוא ביתו הקבוע של המערער - מקום המגורים של הנישום ובני משפחתו - אשתו וילדיו הבגירים של המערער חיים בארץ, כמו גם אמו, אחיו ואחותו.

עוד עולה מתדפיס הכניסות והיציאות של המערער כי הוא ואשתו יצאו במשותף לחו"ל בשנים הנדונות.

 

 

מקום העיסוק הרגיל או הקבוע או מקום העסקה הקבוע

1-      המערער היה בעל מניות בחברת ב"א וקיבל ממנה משכורת בשנים הנדונות.

2-      עסק המערער באותן שנים בניהול, בתיווך ובשיווק נדל"ן ברומניה. עיסוק זה היה בוודאי בהיקפים גדולים יותר באופן ניכר.

3-      ניתן לומר כי עיסוקיו של המערער ברומניה היו רבים מעיסוקיו בישראל.

מקום האינטרסים הכלכליים והמהותיים

נפסק כי האינטרסים הכלכליים עשויים להתבטא הן בתחום עסקיו של הנישום והן ברכושו, בהשקעותיו וכדומה.

1-      בנוסף להיותו בעל מניות בחברת ב"א וקיבל משכורת, עוד בבעלותו מחצית מהבית ביבנה.

2-      מחצית הבעלות בדירה נוספת המשמשת למגורי בנו.

3-      מחצית חנות המשמשת לעסק של חברת ב"א.

4-      חשבון בנק משותף עם אשתו בארץ. המערער טען כי החשבון משמש רק להפקדת כספי מזונות בעבור אשתו אך לא הביא כל הוכחה לכך.

5-      אינטרסים כלכליים פעילים ומהותיים גם ברומניה. הוא הבעלים של חברת אלפא.

6-      העיד כי בבעלותו שלוש דירות ברומניה ושני רכבים.

7-      המסקנה העולה מהאמור היא שהאינטרסים הכלכליים של המערער נמצאים הן בישראל והן ברומניה.

8-      המערער סירב לספק נתונים נוספים בדבר ערך נכסיו ברומניה, אין דרך לקבוע היכן למערער יש אינטרסים כלכליים רבים יותר.

 

מקום הפעילות בארגונים

1-      המערער היה מתנדב במשמר האזרחי גם בשנות המס שבנדון.

2-      המערער לא סיפק כל נתון בדבר פעילותו בארגונים ברומניה.

3-      מבחן זה נוטה לכיוון ישראל.

 

ההיבט הסובייקטיבי

1-      ודאי שלא ניתן להסתפק רק בדבריו של הנישום ועל כן יש להסתייע בראיות ובעדויות נוספות.

2-      בעניין זה לא טרח המערער לספק כל עדות או ראיה נוספת מלבד דבריו.

3-      הוא לא זימן את זוגתו הנטענת ברומניה, את אשתו, ילדיו, אחיו או עדים נוספים מהארץ או רומניה.

4-      כמו כן אין די במכתב שהציג מאת המשרד לקליטת עלייה אשר הכיר בו כתושב חוזר.

5-      המכתב הוא משנת 2009. על פי תוכנו הקריטריון שנבחן בו הוא שנתיים קודם לכן - ושנות הערעור מוקדמות יותר.

6-      משום שתושבות פיסקלית אינה מתפרשת בהכרח על פי המונח "תושב" בחוקים אחרים.

 

שקלול הפרמטרים

1-      הפרמטרים האישיים נוטים לכיוון ישראל, ואילו הפרמטרים התעסוקתיים והכלכליים מצביעים על תמונה מאוזנת עם נטייה מסוימת לכיוון רומניה.

2-       המבחן הסובייקטיבי נוטה לכיוון ישראל.

מכל האמור הגיע בית המשפט למסקנה כי המערער היה "תושב ישראל" בשנות המס האמורות.

 

מס ערך מוסף

 

על מנכה מס תשומות לנקוט אמצעים סבירים לוודא כי חשבוניות הוצאו כדין

בבית המשפט המחוזי ירושלים ע"מ 47310/11 – המערער "חברת שינוע בע"מ" המשיב "מנהל מס ערך מוסף ירושלים" בפני כבוד השופט דוד מינץ.

נפסק: ככלל, נטל הוכחת תקינות חשבוניות מוטל על העוסק המבקש לנכות מס תשומות בבחינת תקינות חשבוניות אין להסתפק במבחן סובייקטיבי שלפיו די באמונה סובייקטיבית של הנישום כי החשבוניות הוצאו כדין, אלא יש להפעיל מבחן אובייקטיבי.

על פי הלכת מ.א.ל.ר.ז. שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס ומע"מ. בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים  תיק: ע"א 4069/03

בפני כב' השופטים: א. ברק - נשיא, י. טירקל וא. חיות

המערערת: מ.א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ המשיב: מנהל מכס ומע"מ ניתן ביום:  23.02.2005

 

נפסק: "ניתן להתיר בחינה סובייקטיבית בלבד על ידי עוסק המנכה מס תשומות  - רק כאשר הוכיח העוסק כי נקט אמצעים סבירים לוודא כי החשבונית הוצאה כדין, לרבות אימות החשבונית וזהות העוסק.

 

ביטוח לאומי

 

עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום, על המעביד לשלם עבורו למוסד לביטוח לאומי בתקופה של חודשיים ביטוח לאומי בגובה של 6.57% משכר המינימום העומד על  4,300 ₪. לתקופה של חודשיים ורשאי לגבות את הסכום מהעובד.

לאחר תקופה של חודשיים ימים על העובד לשלם ישירות לביטוח לאומי.

 

דיני עבודה

 

עובד בעבודת כפיים:

המועסק 6 שעות ביום ומעלה מגיעה לו הפסקה בתשלום עד 3/4 שעה ביום, ההפסקה מיועדת למנוחה ולאוכל, מתוך הזמן הנ"ל יש לאפשר 1/2 שעה רצופה.

בערבי חג וערבי שבת ההפסקה תהיה בת 1/2 שעה בלבד.

בהפסקה הרצופה של 1/2 שעה רשאי העובד לצאת מחוץ למקום העבודה ובתנאי שנוכחותו אינה הכרחית, באישור המעביד.

 

עובד בעבודות רגילות (לא עבודת כפיים)

מותר למעסיק להעבידו 8 או 9 שעות (תלוי אם עובדים 6 ימים או 5 ימים בשבוע) ללא הפסקה.

בערבי חג ובשבתות 7 שעות ללא הפסקה.

 

צבירת ימי חופשה:[2]

לא ניתן למחוק יתרת חופשה העומדת לרשות העובד, גם אם מכסת חופשה "עולה על שנתיים" קיים ספק אם בכלל ניתן למחוק יתרה, מאחר והמעביד הוא זה שתפקידו להוציא את העובד לחופשה.

פדיון החופשה במהלך העבודה, ללא יציאה לחופש לחופשה בפועל, אסור.

ניתן רק לחייב עובד לצאת לחופשה בפועל, ולהקטין את יתרת החופשה שלרשותו.

 

שימוע

בתקופה האחרונה נפסקו בבית הדין לעבודה פיצויים גבוהים לעובדים שפוטרו ללא שימוע, או שהשימוע נערך שלא לפי הכללים שנקבעו.

  

עוד קצת

 

מאת עידית פליק

אנשים שהגיעו להישגים מצוינים מעניינים אותי.

פעמים שאלתי את עצמי מה יש בהם באותם אנשים, שהופכים להיות כל כך טובים במה שהם עושים, כמו מייקל פלפס, נדיה קומנצ'י, ג'קי וולץ' (המנכ"ל האגדי של ג'נרל אלקטריק).....

לכתבה המלאה נא לעבור ל- idit falik@news letter.co.il(1)  חשבים גליון 475 04/04/2013

[2] איתן אגמון יעץ לניהול משאבי אנוש.


הנתונים המפורסמים בעלון זה

מובאים באופן כללי, תמציתי ולתשומת לב בלבד

רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב


 
מאמרים נוספים בתחום:תגובות
אין תגובות למאמר    להוספת תגובה  /  לקריאת כל התגובות


  חזור למעלה  חזור למעלה  

 
מיסוי ותנאים סוציאלים
החזר מס הכנסה
חוות דעת בדיני מיסים
בדיקת תנאים סוציאלים לשכיר
חוות דעת פנסיונית וביטוחית
ייעוץ מס והנהלת חשבונות
ליווי בתהליך פרישה מהעבודה
פיתוח עסקי
אימון עסקי ליחיד
אימון עסקי לקבוצות
מיתוג עסקי
שיווק באינטרנט
פורומים
פורום מיסוי
פורום דיני עבודה
מיסוי ייעוץ עסקי
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס יועצים עסקיים
אינדקס עורכי דין
אינדקס יועצי מס
ביטוח לאומי
מס הכנסה
מע"מ
שוק ההון
ניהול תיקי השקעות
חיסכון פיננסי
2011 © כל הזכויות שמורות פרימו פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים